Prawo nieruchomości
więcej niż pasja


Naszym celem jest zapewnienie kompleksowej obsługi wszędzie tam gdzie prawo dotyka nieruchomości.
Ty nie musisz się martwić o nic więcej.

Umów się na spotkanie

Kancelaria

Naszym celem jest świadczenie usług w sposób, który pozwala najpełniej i najoptymalniej zrealizować potrzeby naszych klientów. Jako butikowa kancelaria specjalizujemy się w prawie nieruchomości i prawie korporacyjnych, a w razie potrzeby współpracujemy ze specjalistami z innych dziedzin. Świadczymy kompleksowe usługi prawne na rzecz przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów rynku nieruchomości. W sposób komplementarny obsługujemy zamierzenia inwestycyjne i deweloperskie: od badania stanu prawnego i obsługi transakcyjnej, przez proces uzyskiwania finansowania (w tym private equity), realizację procesu inwestycyjnego (umowy z architektami, generalnymi wykonawcami, obsługa postępowań administracyjnych i sądowych), aż po komercjalizację inwestycji.

Maciej Górski

adwokat

założyciel kancelarii


Umów się na spotkaniePublikacje
English speaker
Członek Izby Adwokackiej w Warszawie, absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim.
Aplikację Adwokacką odbył pod patronatem adw. Grażyny Ziembińskiej. Członek Komisji Rewizyjnej oraz Członek Komisji Kultury, Sportu i Rekreacji przy ORA w Warszawie, współzałożyciel Instytutu Badań nad Prawem Nieruchomości. W latach 2011-2013 współpracował z Kliniką Prawa Własności Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Komentator prawa nieruchomości, w przeszłości był członkiem zespołu ekspertów do spraw analizy i oceny projektowanych zmian w przepisach systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego przy Departamencie Polityki Przestrzennej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz członkiem zespołu ekspertów przy parlamentarnym zespole ds. uregulowania kwestii własnościowych.
Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym dla wszystkich uczestników rynku nieruchomości, ze szczególnym uwzględnieniem inwestorów i deweloperów
Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze procesu transakcyjnego orazinwestycyjnego, w tym m.in. w zakresie analiz stanów prawnych nieruchomości, obsługi prawnej transakcji, jak również realizacji inwestycji budowlanych.

Czytaj więcej

Zespół


Obsługa przedsięwzięć
budowlanych i
inwestycyjnych


Wieloletnia praktyka skoncentrowana na prawie nieruchomości pozwala naszej kancelarii z powodzeniem spełniać oczekiwania wszyskich uczestników rynku prawa nieruchomości. Współpracujemy z inwestorami/deweloperami na każdym etapie realizacji inwestycji, od obsługi transakcyjnej, przez proces inwestycyjno-budowalny, aż po komercjalizację. Posiadamy doświadczenie w przygotowywaniu struktur wspólnych przedsięwzięć, także z podmiotami sektora finansów publicznych.

Reprywatyzacja
i regulacja stanów
prawnych


Brak kompleksowej ustawy reprywatyzacyjnej, powszechne wywłaszczenia w latach 70. XX wieku oraz długotrwałe i przewlekłe postępowania są przyczyną stanu, w którym większość następców prawnych byłych właścicieli nieruchomości przejętych przez władze polski ludowej do tej pory nie doczekała się zwrotu czy sprawiedliwej rekompensaty za swoje mienie. Nasza kancelaria specjalizuje się we wszystkich rodzajach postępowań reprywatyzacyjnych.

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne


Grunt jest warty tyle ile można na nim wybudować. Warto więc zadbać o kwestię zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Posiadamy szerokie doświadczenie w zakresie aktywnego uczestnictwa w procesie tworzenia planu, a także jego zmiany lub unieważnienia. Świadczymypomoc prawną w zakresie realizacji roszczeń w związku z niekorzystnymi zapisami planu, m.in. o wykup czy odszkodowanie.

Klient indywidualny


Nieruchomości to nie tylko biznes. To także nasz dom. Nasza kancelaria świadczy także kompleksową obsługę prawną dla klientów indywidualnych we wszystkich sprawach dotyczących nieruchomości, w tym w sprawach o zniesienie współwłasności, podział nieruchomości, ustanowienie służebności, rozgraniczenie, a także w sprawach spadkowych, o dział spadku czy podział majątku wspólnego.

Instytut Badań nad Prawem Nieruchomości

IBPN to niezależna instytucja pozarządowa zajmująca się kompleksowo problematyką i statusem prawnym nieruchomości. Prawo nieruchomości funkcjonuje w obrębie wielu dziedzin i gałęzi prawa począwszy od prawa cywilnego przez prawo administracyjne i konstytucyjne po prawo karne.
Głównym celem Instytutu jest prowadzenie badań nad polskim i europejskim ustawodawstwem dotyczącym nieruchomości. Instytut stara się prowadzić procesy badawcze w oparciu o sprawy, których przedmiot oraz ranga i skala problemu prawnego, pozwala na formułowanie postulatów dotyczących konkretnych zmian w obszarze prawa nieruchomości.

Kontakt


ul. Wiejska 12 lok. 9
00-490 Warszawa