Prawo nieruchomości - więcej niż pasja


Naszym celem jest zapewnienie kompleksowej obsługi wszędzie tam gdzie prawo dotyka nieruchomości.
Ty nie musisz się martwić o nic więcej.

Umów się  na spotkanie
Maciej Górski – adwokat, ekspert i praktyk prawa nieruchomości
Członek Parlamentarnego Zespołu ds. uregulowania spraw własnościowych, zawód wykonuje w kancelarii indywidualnej, świadcząc usługi na rzecz przedsiębiorców, klientów indywidualnych, a także spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych czy stowarzyszeń; autor wielu publikacji z zakresu prawa nieruchomości.
Archiwum publikacji

Absolwent WPiA UW, aplikację adwokacką w Izbie Warszawskiej odbył pod patronatem adw. Grażyny Ziembińskiej, Członek Parlamentarnego Zespołu ds. uregulowania spraw własnościowych, Członek Komisji Rewizyjnej oraz Członek Komisji Kultury, Sportu i Rekreacji przy ORA w Warszawie, współzałożyciel Instytutu Badań nad Prawem Nieruchomości, w latach 2011-2013 współpracował z Kliniką Prawa Własności HFPC, autor wielu publikacji z zakresu prawa nieruchomości.
Inicjator powołania i członek Zespołu ds. przygotowania projektu ustawy reprywatyzacyjnej powołanego w 2016 roku przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie. W przeszłości był także członkiem zespołu ekspertów do spraw analizy i oceny projektowanych zmian w przepisach systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego przy Departamencie Polityki Przestrzennej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.
Obsługa przedsięwzięć budowlanych i inwestycyjnych

Wieloletnia praktyka skoncentrowana na prawie nieruchomości pozwala naszej kancelarii z powodzeniem spełniać oczekiwania wszyskich uczestników rynku prawa nieruchomości. Współpracujemy z inwestorami/deweloperami na każdym etapie realizacji inwestycji, od obsługi transakcyjnej, przez proces inwestycyjno-budowalny, aż po komercjalizację. Posiadamy doświadczenie w przygotowywaniu struktur wspólnych przedsięwzięć, także z podmiotami sektora finansów publicznych.
Reprywatyzacja i regulacja stanów prawnych

Brak kompleksowej ustawy reprywatyzacyjnej, powszechne wywłaszczenia w latach 70. XX wieku oraz długotrwałe i przewlekłe postępowania są przyczyną stanu, w którym większość następców prawnych byłych właścicieli nieruchomości przejętych przez władze polski ludowej do tej pory nie doczekała się zwrotu czy sprawiedliwej rekompensaty za swoje mienie. Nasza kancelaria specjalizuje się we wszystkich rodzajach postępowań reprywatyzacyjnych.
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

Grunt jest warty tyle ile można na nim wybudować. Warto więc zadbać o kwestię zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Posiadamy szerokie doświadczenie w zakresie aktywnego uczestnictwa w procesie tworzenia planu, a także jego zmiany lub unieważnienia. Świadczymy pomoc prawną w zakresie realizacji roszczeń w związku z niekorzystnymi zapisami planu, m.in. o wykup czy odszkodowanie.
Klient indywidualny

Nieruchomości to nie tylko biznes. To także nasz dom. Nasza kancelaria świadczy także kompleksową obsługę prawną dla klientów indywidualnych we wszystkich sprawach dotyczących nieruchomości, w tym w sprawach o zniesienie współwłasności, podział nieruchomości, ustanowienie służebności, rozgraniczenie, a także w sprawach spadkowych, o dział spadku czy podział majątku wspólnego.

Instytut Badań nad Prawem Nieruchomości

IBPN to niezależna instytucja pozarządowa zajmująca się kompleksowo problematyką i statusem prawnym nieruchomości. Prawo nieruchomości funkcjonuje w obrębie wielu dziedzin i gałęzi prawa począwszy od prawa cywilnego przez prawo administracyjne i konstytucyjne po prawo karne.
Głównym celem Instytutu jest prowadzenie badań nad polskim i europejskim ustawodawstwem dotyczącym nieruchomości. Instytut stara się prowadzić procesy badawcze w oparciu o sprawy, których przedmiot oraz ranga i skala problemu prawnego, pozwala na formułowanie postulatów dotyczących konkretnych zmian w obszarze prawa nieruchomości.
Dowiedz się więcej

Kontakt

Kancelaria Adwokacka
adwokat Maciej Górski

ul.Wiejska 12 lok. 9

00-490 Warszawa

Tel stacj.+ 48 22 299 78 98

e-mail:kontakt@maciej-gorski.pl